Kompetencer

Her er et udvalg af opgaver, som jeg har løst. Jeg løser gerne andre typer opgaver – både de store og de helt små.

Vælg fra listen for at læse mere – og spørg mig, hvis du savner noget.

Brugervenlighed
 
Brugerundersøgelser
Brugervenlighedstest
Usability review
Brugerprofiler og brugerscenarier
Informationsarkitektur
Foredrag og gå-hjem-møder
Supervision og undervisning

Brugervenlighed

Brugerundersøgelser – lad brugerne vurdere ideen, inden det bliver alvor

Med en brugerundersøgelse får I viden om brugernes holdninger til jeres eksisterende løsning og/eller idégrundlag. I kan også lade brugerne vurdere løsninger fra en eller flere konkurrenter.

En brugerundersøgelse på et tidligt tidspunkt giver jer vigtige input til resten af udviklingsprocessen. Det sikrer en bedre løsning i den sidste ende.

Når jeg gennemfører en brugerundersøgelse, sker det typisk i form af interview, fokusgrupper og/eller workshops.

↑ Til toppen

Brugervenlighedstest – få jeres prototype eller løsning testet af brugere

I opnår det mest effektive resultat ved at gennemføre en brugervenlighedstest i en tidlig fase, hvor løsningen endnu kun foreligger som en prototype.

På dette tidspunkt har det langt færre konsekvenser, hvis I vælger at foretage gennemgribende ændringer af eksempelvis informationsarkitektur, navigation og funktionalitet.

Senere vil endnu en test af den næsten færdige løsning kunne afsløre uhensigtsmæssigheder omkring sprogbrug, design, interaktion og konsistens.

Når jeg tester brugervenlighed, gør jeg det som tænke-højt-interviews, hvor brugeren blandt andet bliver bedt om at løse nogle bestemte opgaver. Det giver jer konkrete råd til, hvad I kan gøre, for at brugervenligheden kommer helt i top.

↑ Til toppen

Usability review – få jeres prototype eller løsning testet af en ekspert

Et usability review er et rigtig godt supplement til brugervenlighedstests og kan i nogle tilfælde træde i stedet for sådan en.

I får en analyse af jeres prototype eller eksisterende løsning. Analysen bygger på ekspertviden og erfaringer fra en lang række brugervenlighedstest.

Får I et usability review inden en test, kan I fange nogle af de mest oplagte og forstyrrende uhensigtsmæssigheder. Så kan brugervenlighedstesten handle om det væsentlige og give jer mere valuta for pengene.

I de tilfælde, hvor økonomiske eller tidsmæssige rammer forhindrer en egentlig brugervenlighedstest, er et usability review et godt alternativ.

↑ Til toppen

Brugerprofiler og brugerscenarier

For at sætte ekstra fokus på brugerne er det en god idé at udarbejde nogle brugerprofiler og brugerscenarier. Det sikrer, at jeres løsning reelt kommer til at bygge på målgruppens behov og de handlinger, som en typisk bruger vil foretage.

Brugerprofiler og brugerscenarier fungerer i praksis som repræsentanter for brugerne i udviklingsprocessen. Det gør brugerne synlige og centrale i hele processen og derfor også i den endelige løsning.

Jeg anbefaler som regel et workshopforløb, hvor I først definerer mål og succeskriterier for brugervenligheden. Herefter er I klar til at opbygge brugerprofiler og brugerscenarier.

↑ Til toppen

Informationsarkitektur – sådan får I en brugervenlig løsning

For at sikre brugervenligheden og forebygge uhensigtsmæssigheder kan I tage mig med på råd i processen. Jeg hjælper jer med at

  • vælge den rigtige funktionalitet
  • definere brugerflows
  • kategorise indhold og navngive menupunkter
  • opbygge en brugervenlig informationsarkitektur
  • fastlægge interaktionsdesign

↑ Til toppen

Foredrag og gå-hjem-møder

Hvis I ønsker et foredrag om brugervenlighed eller et gå-hjem-møde, stiller jeg gerne op. Jeg har blandt andet holdt foredrag om:

  • Usability som konkurrenceparameter – hvilke showstoppere er der?
  • Fortjeneste efter indsats – få det optimale ud af jeres usability indsats
  • Usability og mobile interfaces.

↑ Til toppen

Supervision og undervisning

Det en rigtig god idé at forankre arbejdet med brugervenlighed i organisationen. Derfor vil der ofte være behov for at uddanne medarbejdere, som for eksempel har ansvar for webgrænseflader.

Jeg tilrettelægger og gennemfører både undervisningsforløb og supervision om retningslinjer for brugervenlighed, brugervenlighedstest, brugervenlighedskrav, brugerprofiler og brugerscenarier – eller noget helt andet. Det afhænger af jeres ønsker og behov.

↑ Til toppen