Kunder

Dansk Byggeri ønskede en temperaturmåling og relevante input til en ny version af deres hjemmeside danskbyggeri.dk.

Jeg tilrettelagde og gennemførte en spørgeskemaundersøgelse, brugervenlighedstests og forskellige workshops om sidetyper og informationsarkitektur. Derudover underviste jeg alle webredaktører i brugervenlighed.

Danica Pension ønskede en ny og mere brugervenlig opbygning af deres websider på området ’Anmeld skade’.

Jeg gennemførte en brugervenlighedstest af de eksisterende sider og afholdt interne workshops med eksperter fra Danica Pension. På baggrund af resultaterne opbyggede jeg herefter en ny struktur til området.

Derudover har jeg testet forskelligt informationsmateriale hos Danica Pension og afholdt foredraget ’Hvad vil pensionskunderne have?’

Jeg har fungeret som rådgiver for Miljøministeriet i en lang årrække. Både for selve ministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen og Naturstyrelsen.

Mine opgaver har blandt andet været:

 • Spørgeskemaundersøgelse
 • Fokusgruppeinterviews
 • Brugervenlighedstests
 • Interne workshops om opbygning af informationsarkitektur.

Søndagsavisen ønskede en evaluering af deres tast-selv annoncemodul – de havde behov for at få løsningen gennemgået med fokus på brugervenligheden.

Jeg gennemførte et usability review med udgangspunkt i retningslinjer for brugervenlighed (Rose & Sørensen, 2004) og relevante brugerscenarier. Evalueringen gav Søndagsavisen overblik over problemstillinger og konkrete anbefalinger til, hvordan siderne kan ændres, så de bedre møder målgruppen.

Jeg har i flere år fungeret som rådgiver for Nordea – både i Danmark og i Norden. Mine opgaver har blandt andet været:

 • Brugervenlighedstest af en intern applikation
 • Nordisk undersøgelse af et internt kunderådgivningsværkstøj
 • Opstilling af generelle brugervenlighedskrav  til et nyt kunderådgivningsværktøj
 • Usability review af et timeregistreringsværkstøj.

Øresundskomiteen bad om hjælp til at få struktureret idéer, viden og ønsker til en ny version af deres webløsning.

Jeg gennemførte fire workshops hos Øresundskomiteen med udvalgte repræsentanter. Her arbejdede deltagerne med:

 • Mål og succeskriterier
 • Brugerprofiler og brugerscenarier
 • Prioritering af indhold på forside
 • Prioritering af indhold på øvrige sider og opbygning af sidetyper.
 • Bankernes Edb Central: Supervision af usability ansat, fokusgruppeundersøgelse, afholdelse af kurser (14 2-dages kurser i brugervenlighed) for sælgere, projektledere, programmører og designere).
 • Berendsen: Intranet: Sparring, afholdelse af workshop og opbygning af informationsarkitektur.
 • BIOGEN: Fokusgruppeundersøgelse af informationsmateriale samt afholdelse af workshops.
 • By- og Landskabsstyrelsen: Afholdelse af fokusgrupper, sparringspartner for designer samt afholdelse af to interne workshops.
 • Cell Network: Projektledelse på databaseprojekt samt brugervenlighedstest.
 • Danske Bank: Supervision af usability ansat, samt forundersøgelse (feltstudie) og informationsarkitektur til portalløsning.
 • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Kvalitativ brugervenlighedstest af webløsning.
 • Exformatics: Ekspertevaluering af databaseværktøj.
 • Forsknings- og Innovationsstøtteenheden (FIE): Workshops – målgruppeafklaring og informationsarkitektur.
 • Flügger: Brugervenlighedstest af intranet samt afholdelse af kortsorteringsøvelse.
 • Forca: Brugervenlighedstest af overordnede sidetyper for PBU, Lærerenes Pension samt PKA.
 • Foreningen for rådgivende ingeniører (FRI): Brugervenlighedstest og overordnet informationsarkitektur.
 • Fristad & co.: Sparring vedrørende udarbejdelse af spørgeskema og behandling af resultater fra spørgeskemaundersøgelse.
 • Frontavenue: Ekspertevaluering af applikation til vurdering af APV.
 • Gentofte hospital: Undervisning af webredaktører i brugervenlighed.
 • Jobzonen: Ekstern projektleder og sparringspartner i foranalyse- og designfase på projekt omkring nyt website. Brugervenlighedstest af prototype til nyt website.
 • PBU: Informationsarkitektur, herunder afholdelse af workshop med rekategorisering af indhold på PBU' s website (kortsortering).
 • PFA pension: Fast konsulent, ansvarlig for kundeoplevelse i pensionsportal.
 • Rambøll: Brugervenlighedstest af ramboll.com.
 • Region Hovedstaden: Brugervenlighedstest af intranet og internet på Herlev, Glostrup og Hillerød hospital. Fokusgrupper med fagpersonale fra Regionen.
 • Rigshospitalet: Spørgeskemaundersøgelse af Rigshospitalets internationale site.
 • Rosendahl A/S: Sparring omkring opbygning af PDA grænseflade, brugervenlighedstest af website (2001), samt kategoriseringstest af produkter (2004).
 • Siemens: Ny intranet: Forundersøgelse (interviews), informationsarkitektur, brugervenlighedstest, diverse workshops.
 • Videnskabsministeriet (for 1508): Brugervenlighedstest af prototype til nyt website.
 • Vordingborg kommune: Ekspertevaluering af kommunens website.

 

↑ Til toppen